Projecten

Helder Lunteren wordt voor diverse projecten gevraagd. Hieronder een overzicht van enkele projecten waarbij van onze diensten gebruik is gemaakt.

Schoonvegen van straten

Onkruidvrij maken van terreinen

Schoonvegen van schepen

Schoonspuiten van rails in asfaltweg

Opruimen van stormafval