Straatkolken leegzuigen, waarom eigenlijk?

Onze machines zijn voorzien van een lange zuigslang, speciaal om straatkolken, trottoirkolken of rioolputten te legen. Het is een vies en lastig karwei, daarom wordt dit vaak te weinig of helemaal niet gedaan.

Deze putten en kolken zijn niet zonder reden geplaatst. Het regenwater wordt door de putten afgevoerd. De kolken filteren het water. Zand, bladeren en ander vuil blijft in de kolken achter. Als deze niet regelmatig geleegd worden raken ze verstopt. Doordat de kolken vaak erg diep zijn, is het met blote oog niet te zien of deze verstopt is.

Verstopping van kolken en putten kan vervelende gevolgen hebben.

Wanneer de putten en kolken niet geleegd worden, blijft er onder in de put een laagje water te staan. De putten kunnen het water niet langer goed afvoeren en de put raakt verzadigd. Hierdoor vult het zand onder de straat zich met water en wordt de straat zachter. De kans op sporen in de straat neemt toe. Helemaal als er zwaar vrachtverkeer door de straten rijdt zal de straat scheuren, met een reparatie tot gevolg. De kosten voor en overlast van reparatie zijn voor niemand prettig.

Gelet op de hevige regenbuien van de laatste jaren is het belangrijk de putten en kolken goed schoon en leeg te houden. Zo voorkomt u veel overlast.

Vraag bij ons naar de mogelijkheden voor deze service.

EEN SCHOON RESULTAAT IS DICHTERBIJ DAN U DENKT